Põhitööülesanded

Koolituste ja arenguprogrammide juhtimine ja korraldamine elukestev- ja mitteformaalõppe akadeemilisel suunal

Kõrgkoolididaktika arendustegevuste koordineerimine