Põhitööülesanded

Teadus- ja arendusprojektide koordineerimine.

Projektidesse kaasatud töötajate nõustamine ja tehnilise toe tagamine.