Põhitööülesanded

Õpilasakadeemia projekti juhtimine

Koostöö üldhariduskoolidega valikkursuste pakkumiseks

Riiklike olümpiaadide koordineerimine