Põhitööülesanded

Õpilasakadeemia projekti juhtimine

Koostöö üldhariduskoolidega valikkursuste pakkumiseks