Põhitööülesanded

Õpilasakadeemia projekti juhtimine

Koostöö üldhariduskoolidega valikkursuste pakkumiseks

Ülikooli tutvustamine koolides, haridusmessidel, karjääripäevadel ja muudel sündmustel