Tutvustus

Bianka Plüschke-Altof on keskkonnasotsioloogia teadur Loodus- ja terviseteaduste instituudis. Tema inimgeograafia- ja maasotsioloogia-alane doktoritöö Tartu Ülikoolis analüüsis ruumilist ebavõrdsust ja territoriaalset häbimärgistamist Eesti maakohtade näitel.

Põhitööülesanded

TF519 "Inimese ja looduse mõju urbaniseeruvas maailmas"

1-32/12 Nr 5 "Inimeste heaolu linnas. Väljakutsed vajaduspõhiste rohealade planeerimisel"

TRU18172A "Väikeasulate elujõulisuse uuringu läbiviimine Rahandusministeeriumile"

TRU18030 "Kaasav planeerimine ning integreeritud ja paindlik linnakorraldus"

TÕA19106 "Jätkusuutlikud linnad Põhjamaade-Baltikumi regioonis"

Õpetamine: keskkonna õigluse erikursus, kvalitatiivsed meetodid, töötoad (Nord+, ELU, ja Looduse Akadeemia raames)

MA-tööde juhendamine

Uurimisvaldkonnad

sotsiaal-ruumiline ebavõrdsus

ruumiloomise praktikad ja diskursused linnas ja maal

inimeste-looduse suhed ja koosmõjud

keskkonnateadlikkus, -käitumine ja -aktivism

keskkonnaõiglus

linna rohealad ja linnaaiandus