Põhitööülesanded

Suve- ja talvekooli tegevuse planeerimine, elluviimine, analüüs ja aruandlus

Kursuste programmi kokkupanemine koostöös instituutidega, üksuste nõustamine

Lisarahastuse võimaluste leidmine ja ülikoolisisese koostöö koordineerimine lisarahastuse taotlemisel

Tellimuskursuste algatamine ja korraldamine välismaa gruppidele ning partnerülikoolidele