Põhitööülesanded

Instituudi sise- ja väliskommunikatsioon erinevates kanalites;

erialade turundamine;

ürituste korraldamine;

instituudi kodulehe haldamine.