Tutvustus

Ellu Saar õpetab mitmeid andmeanalüüsi, sotsiaalse kihistumise, eluteeuuringute ja haridusega nii BA, MA kui ka doktoriõppe tasemel. Tema teadustegevus hõlmab nii haridusega seotud teemasid, elukestvat õpet, sotsiaalset kihiśtumist, rahvuslikku segregatsiooni ja stratifikatsiooni. Ellu Saar on juhtinud mitmeid rahvusvahelisi projekte, sealhulgas 6. raamprogrammi projekti "Elukestva õppega ühiskonna suunas Euroopas: haridussüsteemi panus". Praegu juhib ta institutsionaalse uurimistoetuse projekti "Kumulatiivsed protsessid haridustee ja töökarjääri kujunemisel seletamaks ebavõrdsust neoliberaliseerumise kontekstis".

Põhitööülesanded

Suunajuht