Põhitööülesanded

Projektide „Üle-euroopalise laste- ja noorteuuringu metodoloogia arendusprojekt“ (ECDP), „Platformtööjõud linnakeskkonnas: Õiglus, heaolu ja areng“ (PLUS) ja „Soolise palgalõhe vähendamine“ (REGE) elluviimise toetamine

Teadusajakirja Studies of Transition States and Societies (STSS) tegevtoimetaja ülesannete täitmine

RASI kodulehe, Facebooki ja Twitteri haldamine