Põhitööülesanded

Üliõpilaste nõustamine õppekavaga seotud küsimustes

Õpingukavade koostamise nõustamine

VÕTA taotluste edastamine hindamiseks

Õpingukaartide korrastamine ja väljastamine

Tõendite väljastamine