Tutvustus

Frank Jüris on Hiina uuringute külalislektor. Frank Jüris alustas hiina keele õpinguid Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis ning täiendas ennast Shanghai Ülikoolis ja Taiwani Riiklikus Chengchi ülikoolis. Frank Jüris on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolist
religiooniuuringute erialalt ja Taiwani Riiklikust Chengchi Ülikoolist Aasia ja Vaikse ookeani regiooni uuringute erialalt.

Frank Jürise magistritöö pealkiri on "Pojalikkuse mõiste kujunemine ja areng impeeriumi-eelses Hiinas".

Uurimisvaldkonnad

Hiina filosoofia ja religioon;

Hiina ühiskond ja kultuur;

Hiina ajalugu.