Uurimisvaldkonnad

Ajaloodemograafia, rahvastikuajalugu

Demograafia