Tutvustus

Endine kunstihariduse professor Soomes, dotsent Aalto Ülikoolis, Helsingi Ülikoolis, Jyväskylä Ülikoolis ja Lapimaa Ülikoolis, külalisprofessor Sorbonne'is, Pariisis.

Uurimisvaldkonnad

kognitiivne teadus

fenomenoloogia

filmiteooria, -ajalugu ja -analüüs

kunstiharidus

esteetika

audiovisuaalne taju

pildifilosoofia

dokumentaaliuuringud