Põhitööülesanded

Välisüliõpilaste vastuvõtu-, elamisõiguse- ning majutuse alane nõustamine

Väliskülalisüliõpilaste tagasiside kogumine ja analüüs.

Erasmus+ infotundide korraldamine ja läbiviimine.