Põhitööülesanded

Välisüliõpilaste vastuvõtu-, elamisõiguse- ning majutuse alane nõustamine

Välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamine

Välisüliõpilaste vastuvõtu analüüs (statistika, tagasiside) ja arendus