Põhitööülesanded

Välisüliõpilaste vastuvõtu-, elamisõiguse- ning majutuse alane nõustamine

Väliskülalisüliõpilaste tagasiside koordineerimine

Erasmus+ infotundide korraldamine ja läbiviimine.