Tutvustus

Töötan soouuringute dotsendina TLÜ ÜTIs. Olen järeldoktor Helsingi Ülikoolis (2018-2021). Minu uurimisteemade ja -huvide hulka kuuluvad sugu ja soolisus erinevates eluvaldkondades (eelkõige tööturul ja hariduses), LGBTQ uuringud, kriitilised ülikooliuuringud ja kriitilised loomauuringud.
Kasutan uurimistöös soouurimuslikke ja intersektsionaalseid perspektiive.
Koordineerin TLÜ soouuringute uurimisrühma tegevust (tlu.ee/gender)

Põhitööülesanded

Õppetöö: Kvalitatiivsed uurimismeetodid, Soo- ja perekonnasotsioloogia, Uurimisseminar-praktikum, Bakalaureuseseminar

Juhendamine: BA, MA ja PhD

TLÜ soouuringute uurimisrühma töö koordineerimine

Uurimisvaldkonnad

soouuringud

soosotsioloogia

kriitilised mees- ja maskuliinsusuuringud

töösotsioloogia

kriitilised ülikooliuuringud

kriitilised loomauuringud

LGBTQ uuringud

kvalitatiivsed uurimismeetodid

intersektsionaalsus