Põhitööülesanded

Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhtimine ning osakonna põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmise tagamine

Turundus- ja kommunikatsioonistrateegia ja -plaanide koostamine

Ülikooli brändi hoidmine ja arendamine

Turundusvõrgustiku tegevuse koordineerimine ja arendamine

Valdkonna uuringute tellimine ja analüüside läbiviimine