Põhitööülesanded

Õppekorraldusega seotud arenduste eestvedamine

Õppekorralduse analüüside teostamine

Ülikooli liikmete ja üliõpilaskandidaatide nõustamine ja koolitamine