Põhitööülesanded

Rahandusosakonna töö korraldamine, juhtimine ja tegevusvaldkonna arendamine. Eelarvestamise, raamatupidamise aruandluse koostamise korraldamine.