Põhitööülesanded

Ülikooli välisturunduse planeerimine ja elluviimine

Võõrkeelse tasemeõppe tutvustamine haridusmessidel, ülikoolides ja mujal

Sisseastumise veebilehtede haldamine ülikooli ingliskeelses välisveebis, õppekavade tutvustamine haridusportaalides

Sisuloome võõrkeelsete õppekavade tutvustamiseks (sh videod, artiklid jm)

Ingliskeelsete turundusmaterjalide koostamine koostöös teiste turundus- ja kommunikatsioonispetsialistidega

Ingliskeelsete uudiskirjade toimetamine ja saatmine, info edastamine sihtgruppide ning koostööpartnerite infokanalitesse

Ülikooli virtuaaltuuri loomine ja arendamine

Ülikooli tutvustamine ja linnakutuuride läbiviimine potentsiaalsetele üliõpilastele ning vajadusel teistele külalistele