Tutvustus

Kateryn Rannu on prantsuse keele ja kultuuri didaktika õpetaja, õpetanud nii Eestis kui ka Põhja- Itaalias prantsuse keelt. Uurijana hindab ta kõrgelt interdistsiplinaarsuse põhimõtteid. Doktoritöös uurib Kateryn LAK-õppe rakendamist õpetaja vaatevinklist. Lisaks sellele uurib Kateryn ka mitmekultuurilisuse temaatikat, on varem uurinud filmiteooriat ja selle seoseid prantsuse kultuuriruumiga.

Uurimisvaldkonnad

Mitmekeelsus ja -kultuurilisus,

lõimitud aine- ja keeleõpe,

hoiakud, koostöö haridusmuudatuste elluviimisel.