Põhitööülesanded

Haridustehnoloogiline nõustamine ja tugi

Keskuse seadmete korrashoiu ja kasutuse korraldamine