Tutvustus

Olen õppinud ja õpetanud või külalisteadlasena töötanud Lätis, Saksamaal, Soomes ja Eestis nii Tallinna kui ka Tartu ülikoolis. Minu teadustegevust iseloomustab lai temaatiline ja ajaline haare, olles käsitlenud süvitsi näiteks nii varauusaegset rannaröövi kui ka nõukogude ülikoolipoliitikat. Uurimistöö keskmes on aga alati seisnud Eesti sotsiaal- ja majandusjalugu 19.-20. sajandi algul, mida olen vaadelnud nii mikro- kui makrotasandil ning kasutades nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid meetodeid.

Uurimisvaldkonnad

sotsiaal- ja majandusajalugu

rahvastikulugu

ajalooline mälu ja historiograafia