Uurimisvaldkonnad

Interdistsiplinaarne koostöö, meeskonnatöö

Alaealised õigusrikkujad ja nende pered: hindamised, sekkumised, rehabilitatsioon