Tutvustus

Krista Kodres on Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professor ja TLÜ humanitaarteaduste instituudi vanemteadur. Tema uurimissuunad on varauusaegne arhitektuur ja kunst, kunstiajaloo historiograafia, kunstiteaduse teooriad ja metodoloogia, Eesti arhitektuur ja disain 20. sajandil.

Krista Kodres on raamatute "Ilus maja, kaunis ruum. Kujundusstiile Vana-Egiptusest tänapäevani" (2001), "Eesti kunsti ajalugu 1520-1770" (2005) ja "Esitledes iseend. Tallinlane ja tema elamu varauusajal" (2014) autor. Ta on 6-köitelise koguteose "Eesti kunstiajalugu" peatoimetaja ja Eesti akadeemilise kunstiajaloo ja visuaalkultuuri ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi toimetuskolleegiumi liige.