Põhitööülesanded

Bioloogiaõpetaja

Füüsikaõpetaja

Geograafiaõpetaja

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

Põhikooli loodus- ja täppisteaduslike ainete õpetaja

Analüütiline biokeemia (doktor)

Füüsika (doktor)

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

Ökoloogia (doktor)

Õppekavade õppenõustaja