Põhitööülesanded

teadustegevuse analüüside ja aruannete koostamine