Tutvustus

Professor Lehte Roots omab doktorikraadi õigusteaduses Euroopa Ülikooli Instituudist, Firenzes, Itaalias. Lisaks on prof. Rootsil Avaliku Halduse Magistrikraad mis talle omistati Potsdami Ülikoolist, Saksamaal ning Teadusmagisteri kraad Euroopa Ülikooli Instituudist, Firenzest, Itaaliast. Lehte Roots on mitme ajakirja teaduskolleegiumis ning avaldanud publikatsioone rahvusvahelistes ajakirjades ja kogumikes mis on avaldatud näiteks Springer Verlag poolt. Prof. Roots on õpetanud nii Sisekaitseakadeemias,Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka väljaspool Eestit, USAs, Vietnamis, Moldovas, Cambodias jne. Ta omab laialdast rahvusvaheliste projektide läbiviimise kogemust ning aastaid juhtinud mittetulunudusühingu tööd. Samuti on ta tunnustatud ekspert EL õiguse ülevõtmise küsimustes nii Euroopa Komsjoni kui ka Euroopa Parlamendi jaoks.

Uurimisvaldkonnad

Euroopa Liidu õigus

Migratsiooniõigus

Varjupaigaõigus

E-riik

Kodakondsus