Põhitööülesanded

Karjäärinõustamise teenuse osutamine üliõpilastele, üliõpilaskandidaatidele ja vilistlastele.

Teemaseminaride (nt karjääriplaneerimine, akadeemilised võtmeoskused, CV, motivatsioonikirja ja portfoolio koostamine) läbiviimine.

Töö- ja praktikapakkumiste ja -soovide vahendamine.