Põhitööülesanded

Välisõppesse suunduvate üliõpilaste nõustamine

Vahetustudengiteks sissetulevate välisüliõpilaste nõustamine

ERASMUS+ mobiilsusprogrammiga seotud küsimustes tudengite ja instituudi töötajate nõustamine

ERASMUS+ välispraktikale suunduvate üliõpilaste nõustamine

ERASMUS+ lepingute haldamine

Instituudi rahvusvahelistumisega seotud tegevuste koordineerimine, haldamine ja edendamine