Põhitööülesanded

Erivajadusega üliõpilastele ja üliõpilaskandidaatidele individuaalse nõustamisteenuse pakkumine.

Infotundide, seminaride ja vajadusel grupinõustamise korraldamine.

Erivajadusega üliõpilaste olulise info edastamine ja eritingimuste määramine.

Erivajadustega üliõpilastele nõustamine stipendiumite taotlemisel ja TLU erivajadusteja üliõpilaste stipendiumi haldamine

Ülikooli liikmeskonna nõustamine ligipääsva hariduse teemal.

Koostöös üliõpilastega kaardistada ja arendada erivajadustega üliõpilaste tugiteenuseid Tallinna Ülikoolis.