Põhitööülesanded

Erivajadusega üliõpilastele ja üliõpilaskandidaatidele individuaalse nõustamisteenuse pakkumine.

Infotundide, seminaride ja vajadusel grupinõustamise korraldamine.

Erivajadusega üliõpilaste e-postiloendi, välisveebi lehe ja Facebooki lehe haldamine, õppijatele olulise info edastamine.

Erivajadustega üliõpilastele nõustamine stipendiumite toatlemisel ja TLU erivajadusteja tudengite stipendiumi haldamine

Ülikooli liikmeskonna nõustamine kaasava hariduse teemal.

Koostöös tudengitega kaardistada ja arendada kaasavat haridust Tallinna Ülikoolis.