Uurimisvaldkonnad

VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.2. Mikrobioloogia; CERCS ERIALA: B230 Mikrobioloogia, bakterioloogia, viroloogia, mükoloogia VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.3. Geneetika; PÕHISUUND: Keskonnas vabalt elavate mikroorganismide populatsioonide dünaamika , Transkriptsioonilised võrgustikud kasvavas koes, Tuumahormoonide retseptorite molekulaarsed interaktsioonide kaardistamine genoomi tasele VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.3. Geneetika; CERCS ERIALA: B220 Geneetika, tsütogeneetika ; PÕHISUUND: geeniregulatsioon, transkriptsioonilised võrgud, tuumahormoonide retseptorite molekulaarsed interaktsioonide kaardistamine genoomi tasele, geeniregulatsioon, transkriptsioonilised võrgud, geeniregulatsioon, transkriptsioonilised võrgud VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: B410 Mullateadus, põllumajanduslik hüdroloogia ; PÕHISUUND: Mulla mikrobioomi analüüs ja modeleerimine