Tutvustus

Maret Nukke lõpetas Eesti Humanitaarinstituudi (EHI) 1998. aastal diplomitööga "Enesetapp Jaapani ühiskonnas", milles uuris kultuuri ja traditsioonide mõju jaapani suitsiididele. 2018. aastal kaistes Helsingi ülikoolis doktoritöö “Exploring the Limits of Nō Theatre: Adapting the traditional elements of nō in shinsaku plays”. Alates 1994. a õpetas EHIs jaapani keelt ja kultuuri ning 2005. aastast on Tallinna Ülikooli Jaapani uuringute lektor, pidades loenguid peale ühiskonna ja kultuuri teemade ka Jaapani poliitikast.

Uurimisvaldkonnad

Jaapani kultuur, ühiskond, piiripealsed ja piireületavad fenomenid, sotsiaal-kultuurilised adaptatsioonid