Tutvustus

Maret Nukke lõpetas Eesti Humanitaarinstituudi (EHI) 1998. aastal diplomitööga "Enesetapp Jaapani ühiskonnas", milles uuris kultuuri ja traditsioonide mõju jaapani suitsiididele. 2018. aastal kaitses Helsingi ülikoolis doktoritöö “Exploring the Limits of Nō Theatre: Adapting the traditional elements of nō in shinsaku plays”. Ajavahemikus 1994-2005 õpetas EHIs jaapani keelt ja kultuuri. Alates 2005. aastast on ta Tallinna Ülikooli Jaapani uuringute lektor ning peab loenguid peale ühiskonna ja kultuuri teemade ka Jaapani poliitikast.

Uurimisvaldkonnad

Jaapani kultuur, ühiskond, piiripealsed ja piireületavad fenomenid, sotsiaal-kultuurilised adaptatsioonid