Põhitööülesanded

Kunstiõpetus BA

Muusika BA

Kunstiõpetaja MA

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia BA