Põhitööülesanded

Haridustehnoloogia magistriõpe

Infoteaduse magistriõpe

Infotehnoloogia juhtimise magistriõpe

Informaatikaõpetaja, kooli infojuhi magistriõpe