Põhitööülesanded

Sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine

Eestisisese- ja välisturunduse planeerimine ja teostamine