Tutvustus

Kaitsnud doktorikraadi matemaatika erialal Tartu Ülikoolis 2003. aastal. Seejärel läbinud järeldoktorantuuri Ateena Ülikoolis aastatel 2003-2004. Õppejõuna töötab alates aastast 1999. Uurimisvaldkonnad on seotud topoloogiliste algebratega. Avaldanud üle 50 teadusartikli ning üle 10 matemaatikat populariseerivat artiklit. Olnud kahe ülesannete kogu üheks koostajaks ning kolme rahvusvahelise konverentsi artiklite kogumiku toimetajaks. Osalenud mitmete rahvusvaheliste konverentside korraldamisel (kolmel korral peakorraldaja) topoloogiliste algebrate vallas. Osalenud Eesti või Eesti ülikoolide võistkondades rahvusvahelistel koolinoorte ja üliõpilaste olümpiaadidel nii võistleja kui ka juhendajana. Olnud ühe kaitstud doktoritöö juhendaja.

Põhitööülesanded

Õppetöö läbiviimine

Teadustöö

Uurimisvaldkonnad

Topoloogilised algebrad