Tutvustus

Mart Abel omandas doktorikraadi Tartu Ülikoolis topoloogiliste algebrate alal aastal 2003. Ajavahemikul 2003-2004 oli järeldoktorantuuris Ateena Ülikoolis. Aastal 1999 asus teadurina tööle Tartu Ülikooli, aastast 2006 töötab Tartu Ülikoolis vanemteadurina. Aastal 2012 asus tööle külalisprofessorina Tallinna Ülikooli, kus on aastast 2013 matemaatika professor.

Põhitööülesanded

Algebra, geomeetria ja matemaatika ajalooga seotud ainete õpetamine. Matemaatika eriala bakalaureusetööde ja magistritööde juhendamine.

Uurimisvaldkonnad

Topoloogilised algebrad: ideaalide kirjeldus topoloogilistes algebrates, Segali topoloogilised algebrad, kimbud, kihtkonnad, topoloogiliste algebrate spektri omadused jne.