Tutvustus

Merike Ristikivi on ladina keele ja kultuuri dotsent ning õpetab kursust "Rooma tsivilisatsioon ja ladina keel". Ta on õppinud Tartu ülikoolis klassikalist filoloogiat (MA 2006) ja õigusteadust (PhD 2010).

Tema peamised uurimissuunad on ladinakeelne terminoloogia ja selle omandamine, õiguslingvistika, ladina terminite leksika, semantika, ortograafia ja morfoloogia. Ta on õpiku "Ladina keel juristidele" (2000, 2003, 2006, 2009) autor ning õpikute "Studia Latina. Ladina keele õpik humanitaarerialade üliõpilastele" (2002, 2004, 2015), "Ladina-eesti õigussõnastiku" (2005) ja "Ladina-eesti sõnaraamatu" (2002) kaasautor.