Põhitööülesanded

Instituudi väliskommunikatsiooni korraldamine

Instituudi sisekommunikatsiooni korraldamine

Instituudi Eesti-sisese ja rahvusvahelise mainekujunduse planeerimine ning teostamine