Põhitööülesanded

Informaatika bakalaureuseõpe

Eramus+ koordinaator

Informaatika kõrvaleriala