Tutvustus

Merle Jung töötab Tallinna ülikoolis alates 1996. aastast ja on kaitsnud doktorikraadi rakenduslingvistikas. Ta on end täiendanud mitmete Saksamaa ülikoolide juures, sh Kieli, Erfurdi, Würzburgi ja Marburgi ülikoolis. Peamiselt viib ta läbi võõrkeele didaktika ja saksa keele lingvistika alaseid kursusi, samuti juhendab üliõpilaste pedagoogilist praktikat ja magistritöid. Koostöös Goethe Instituudiga korraldab ta täienduskoolitusi saksa keele õpetajatele üle Eesti. Merle Jungi uurimisvaldkonnad on seotud eelkõige saksa keele õpetamise metoodika ja didaktikaga. Ta on uurinud kirjutamisprotsessi ja loovkirjutamist võõrkeeles, praegu on uurimisteemadeks varajane võõrkeeleõpe ning lõimitud aine- ja keeleõpe.

Põhitööülesanded

Õpetamine: võõrkeele didaktika ja saksa keele lingvistika

Magistritööde ja õpetajakoolituse praktika juhendamine

Uurimisvaldkonnad

Võõrkeeleõpetuse metoodika ja didaktika

Varajane võõrkeeleõpe

Lõimitud aine- ja keeleõpe