Põhitööülesanded

Ülikooli teaduskommunikatsiooni korraldamine

Ekspert eetris saatesarja ja Ühe minuti loengute produtseerimine

Tallinna Ülikooli teadusnädala korraldamine

Suhtlemine meediaga, meediapäringutele vastamine