Põhitööülesanded

Rahvusvaheliste suve- ja talvekoolide projektide juhtimine

Uute kursuste loomise algatamine koostöös akadeemiliste üksustega

Ülikooli esindamine UNICA suve- ja talvekoolide võrgustikus