Põhitööülesanded

Ülikooli trükiste kujundamine, küljendamine ja trükiks ettevalmistamine

Digitaalsete kujunduslahenduste (sh reklaamid, veebibännerid jms) kujundamine

Meenete arendamine ja kujundamine

Stiiliraamatu uuendamine ja ühtsete stiilipõhimõtete üleülikooliline juurutamine

Ülikooli sündmuste, inimeste ja esindusfotode tegemine, fotopanga haldamine