Põhitööülesanded

Ülikooli sisekommunikatsiooni strateegia juhtimine

Ülikoolipere märkamise ja tunnustamise korra loomine

Eesti- ja ingliskeelsete nädalakirjade ning uudiskirjade koostamine koostöös teiste kommunikatsioonispetsialistidega