Põhitööülesanded

Haridusuuenduse tippkeskuse tegevuste korraldamine ja planeerimine

CEITER projekti koordineerimine ja projekti meeskonna assisteerimine

Haridusuuenduse tippkeskuse juhataja assisteerimine