Põhitööülesanded

Ülikooli kommunikatsiooni strateegiline juhtimine

Institutsionaalse ja vastuvõtukommunikatsiooni korraldamine, tugiteenuse tagamine rektoraadile, keskteenistustele ja muudele üksustele

Ülikooli uudiskirja ja ajakirja peatoimetamine

Suhtlemine meediaga, meediapäringutele vastamine