Põhitööülesanded

Õppetöö salvestamine ja montaaž

Echo360 loengusalvestuste planeerimine, salvestamine ja haldamine

Video- ja audiotehnika laenutamine

Õppejõudude nõustamine multimeedia kasutamisel õppetöös