Põhitööülesanded

Doktoriõppega seotud küsimused (doktoranditoetus, TLÜ dokotrandistipendium, akadeemiline puhkus, atesteerimine jm), ASTRA meetme kesksed doktoriõppe tegevused

Doktoriõppe arendustegevused