Põhitööülesanded

Doktoriõppega seotud küsimused (doktoranditoetus, akadeemiline puhkus, atesteerimine jm)

Doktoriõppe arendustegevused