Jaan Kaplinski  (sünd 1941) on lõpetanud Tartu Ülikooli 1964. aastal prantsuse filoloogina. Ta on töötanud erinevatel aladel Tartus ja Tallinnas. Eesti taasiseseisvumise ajal osales poliitikas, oli EV Riigikogu liige. Jaan Kaplinski on valitud mitme Euroopa Ülikooli professoriks, ta on pidanud loenguid erinevates maailma ülikoolides. Praegu elab vabakutselise kirjanikuna Põlvamaal.

Jaan Kaplinski sai tuntuks kõigepealt intellektuaalse, humanistliku suunitlusega luuletajana, hiljem on avaldanud ka proosat: romaane, mälestusteraamatuid ja artiklikogumikke. Ta on võtnud sõna paljudel ühiskonna jaoks olulistel teemadel, kirjutanud filosoofilisi tekste, tõlkinud eesti keelde luulet ja proosat. Ühiskondlikult tundliku mõtleja ja loojana kajastab ta meie maailma valupunkte.  Kaplinski suveräänne mõte, tema huvi põlisrahvaste ning nende kultuuri, looduse ning maailma usundite ja filosoofia vastu on teinud tast nüüdisaja rahvusvaheliselt tuntuima eesti luuletaja ning esseisti, ühe juhtivamatest arvamusliidritest. 

Jaan Kaplinski promoveeriti Akadeemia Nord, nüüdse Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia audoktoriks 20. mail 2001, et tunnustada tema  teeneid  eesti vaimukultuuri arendamisel ja tema rolli meie ühiskonnas toimuvate protsesside tasakaalustamisel.