TLÜ uus akadeemiliste töötajate karjäärimudel

Uuele karjäärimudelile üleminekut toetav veebirakendus


TLÜ senati otsusega algas 1. septembril 2019 üleminek uuele karjäärimudelile (vt täpsemalt SIIT). Üleminekuperiood kestab 5 aastat ning tähtajatu töölepinguga akadeemilised töötajad liiguvad selle perioodi jooksul uue karjäärimudeli ametikohtadele pärast korralise atesteerimise positiivset läbimist.

Oleme loonud veebirakenduse, et toetada akadeemilisi töötajaid atesteerimiseks valmistumisel ning uuele karjäärimudelile üleminekul. Veebirakenduse abil saate tutvuda uue karjäärimudeli akadeemilise töö hindamise kriteeriumitega ning enesehinnangust lähtuvalt leida uue mudeli ametikoht (või ametikohad), mille kriteeriumitele Te täna potentsiaalselt vastate.

Veebirakendus ei kajasta professorite ametikohti, vaid on mõeldud kasutamiseks õpetaja ning lektori ja teaduri karjääriraja ametikohtade jaoks (st kasutamiseks tänase süsteemi õpetaja, lektori, dotsendi, nooremteaduri, teaduri ja vanemteaduri ametikohti täitvatele töötajate).

Uuele karjäärimudelile üleminekut puudutavate küsimuste korral palume pöörduda personaliosakonna spetsialistide poole (personal@tlu.ee, tel 640 9237).

Alustamiseks määratlege oma praegune ametikoht ja sisestaga muud tausta-andmed, mis on vajalikud sobiva uue karjäärimudeli ametikoha leidmiseks.
Taustaandmed

Mis on teie praegune amet?