õpilasakadeemia kevad20

 

Sel kevadel on meil Õpilasakadeemia kaudu pakkuda üheksa kursust, millest kaks on inglise keeles.

Registreerimine on avatud 1. jaanuarist 2. veebruarini 2020.

Tule uuri, mida Sinu tulevane eriala endast kujutab!

 

Kevadsemestri infotund osalejatele toimub 8.02.2020 kell 11.00 Tallinna Ülikooli Nova Kinos (N-406)

 

Loovkirjutamine

Saad hulganisti praktilisi näpunäiteid loovkirjutamisest ja võimaluse end loovkirjutajana proovile panna. Lisaks saad huvitavaid teoreetilisi teadmisi ilukirjanduse toimimispõhimõtete kohta, mis avardavad nii silmaringi kui ka inspireerivad enda eneseväljendusoskust. 

Teemad, mille läbime on:

 • Loovtöö kavandamine ja alustamine: miks ainult andest ei piisa. 
 • Kirjutamisblokk: „valge lehe hirmust“ ülesaamine, töö alustamine üleliigse stressita.
 • Ilukirjandusliku loo kõverjoon ja kurvid: loojutustamise etapid.
 • Millest koosneb tegelane: sisukas tegelane kui teose võti.
 • Mis on dialoog, tegelase sisekõne, autorikõne.
 • Millest koosneb stiil? Kuidas tabada iseenda kui autori isikupära ja seda enesekindlalt rakendada? 

Kursuse viib läbi tuntud ja tunnustatud kirjanik ning TLÜ vilistlane Jan Kaus.

 

Loengud toimuvad 15.02, 29.02, 11.04, 18.04 ruumis S-240. 

Kuupäev kell ruum loengupidaja
15.02 12:00 S-240 Jan Kaus
29.02 12:00 S-240 Jan Kaus
11.04 12:00 S-240

Jan Kaus

18.04 12:00 S-240 Jan Kaus

Kursuse koordinaator: Kristiina Ranne, kristiina.ranne@tlu.ee

 

 

Registreeri siin

 

 

Teadmisi antropoloogiast: uurides kaasaegseid kultuure (osaliselt inglise keeles)

Kursuse jooksul tutvustatakse antropoloogia eriala tähendust ja olulisust kaasaegses maailmas. Erinevad õppejõud ja endised tudengid jagavad oma kogemusi ning nägemust sellest, miks just antropoloog on üha hinnatum spetsialist erinevatel töökohtadel. Arutletakse, miks just antropoloogina on meil juurdepääs inimeste väga isiklikele eluaspektidele, samas aga ka oskus märgata ja analüüsida laiemaid ühiskonnaprobleeme.

Õppejõud käsitlevad erinevaid teemasid, sidudes neid oma spetsiifiliste välitöökogemustega mitmetes maailma paikades.

 • Arutletakse inimese ja keskkonna vaheliste suhete üle ning selle üle, milline on inimese roll keskkonnaprobleemide tekkes ning nende lahendamisel erinevates ühiskondades.
 • Arutletakse, kuidas uurida inimese kogemust, sealhulgas religioosset kogemust.
 • Uuritakse, kuidas kasutada etnograafilist filmi ja ka helisalvestusi erinevate ühiskondade uurimisel.
 • Avastatakse, kuidas uurida arvutimänge ning nende mängijaid  antropoloogiliselt.
 • Räägitakse ka pagulasteemast Eestis ja Euroopa immigratsioonipoliitikast antropoloogilises võtmes.

Ja lõpuks arutletakse ka selle üle, kuidas antropoloogiaõpe aitab meil põnevaid töökohti leida.

 

Kuupäev Kellaaeg Ruum Loengupidaja
15.02 12.15-15.45 A-325 Marje Ermel
29.02 12.15-15.45 A-325 Joonas Plaan
14.03 12.15-15.45 A-325 Carlo Cubero
28.03 12.15-15.45 A-325 Mikhail Fiadotau
04.04 12.15-15.45 A-325 Timothy Anderson

Kursuse koordinaator: Kristiina Ranne, Kristiina.ranne@tlu.ee

Registreeri siin
 

Kommunikatsioon: reklaam, suhtekorraldus, ajakirjandus

Kursus võtab vaatluse alla tänase meediapildi keskendudes ajakirjandusele, reklaamile, suhtekorraldusele, nende seotusele ning erisustele. 

Tänases maailmas ei saa keegi hakkama ilma kommunikatsioonialaste teadmiste- ja oskusteta. Ajakirjandus, suhtekorraldus, reklaam – täna on need valdkonnad tugevalt lõimitud ning teenivad eraldi ja koos nii erasektori kui kogu ühiskonna huvisid.

 • Vaatame lähemalt ka kriisikommunikatsiooni, mis on üks suhtekorralduse olulisi teemasid, sest kriis on täiuslik näide sellest, kuidas kommunikatsioonijuhtimine reaalses elus toimib. 
 • Püüame mõista, mis on tänasel päeval reklaam, milliste kanalite kaudu ja kuidas see meieni jõuab. Vaatame palju näiteid ning mõtestame kaubakommunikatsiooni. 
 • Tänapäevase meedia suhe traditsioonilise meediaga ning selle kasutusvõimalused ajakirjanduslikus töös. Mis on uudis? Mis on arvamus? Kuidas tuvastada tõepõhjata ajakirjandust?
 • Sotsiaalmeedia kasutamine on muutunud nii laialdaseks, et see on hakanud paljude jaoks asendama traditsioonilist meediat. Üha enam saavad inimesed uudiseid just sotsiaalmeedia kaudu. Mis on selle arengu plussid ja miinused? Kas meedia ja sotsiaalmeedia sulanduvad? Mille poolest need omavahel üldse erinevad?
 • Tekst seob omavahel ajakirjandust, suhtekorraldust ja reklaami. Oskus teksti koostada lähtudes selle eesmärkidest, sihtrühmast ja meediast on oluline osa kommunikatsioonitöötaja kompetentsist. 
   
Kuupäev ruum kellaaeg loengupidaja
08.02 N-207 12.00-15.00 Kristel Abel
15.02 N-207 10.00-13.00 Tiina Hiob
22.02 N-207 10.00-13.00 Andres Kõnno
29.02 N-207 10.00-13.00 Andres Jõesaar
07.03 N-207 10.00-13.00 Uku Nurk

Kursuse koordinaator: Kaia Ljash, Kaia.ljash@tlu.ee

 

Registreeri siin

Digihumanitaaria võimalused tekstianalüüsis

Sageli kipume end lahterdama rangelt humanitaar- või reaalalade huviliseks, ent
need kaks ei pea teineteisele vastanduma. Elame digiajastul, mille tehnoloogilised võimalused aitavad ehitada sildu inimeste ja erialade vahel, kinnitada või kahtluse alla seada seniseid tõekspidamisi, leida uusi ja tihtipeale ootamatuid seoseid meis enestes ja ümbritsevas maailmas.

Digihumanitaaria on kujunenud viimaste aastakümnete jooksul omaette teadusharuks, kus kunsti, kirjanduse, keele, meedia jt valdkondade uurimis- ning rakendustegevuses, samuti kultuuripärandi säilitamise ja tutvustamise eesmärgil kasutatakse infotehnoloogia meetodeid, interaktiivseid keskkondi ja tarkvaraprogramme. Kursusel tutvustatakse  mõningaid võimalusi, kuidas tekstilisi andmeid arvuti abil töödelda ja visualiseerida ning saadud tulemusi tõlgendada. 

Otsitakse vastuseid erinevatele küsimustele. Mida kõnelevad arvud ja statistika näiteks tekstide autorite, kirjandusteoste, eri ajastute või ühiskondlike suundumuste kohta? Kas keelt saab matemaatiliselt mõõta? Kas arvutile on võimalik keelt õpetada?

Kursusel saadakse uusi teadmisi ja praktilisi oskusi, mis tulevad kasuks edasistes õpingutes nii humanitaar- ja sotsiaalteaduste kui ka IT-erialadel. Varasem programmeerimise kogemus ei ole vajalik!

Teemad:

1.    Sissejuhatus digihumanitaariasse. Näiteid keeletehnoloogia osast erinevate valdkondade uurimis- ja rakendustetegevuses.
2.    Regulaaravaldised, sümbolimustrite otsimine tekstist.
3.    Programmeerimiskeel Python: esmatutvustus. 
4.    Tekstianalüüs: Pythoni lisamoodulid Pandas ja EstNLTK.
5.    Andmete visualiseerimine – diagrammid ja sõnapilved.
6.    Lühike sissejuhatus masinõppe maailma ehk kuidas õpetada arvutile keelt? 

 

 

Registreeri siin

Rakenduspsühholoogia "Vaadates tulevikku"

Rakenduspsühholoogia kursuse teemad aitavad sul mõista inimest ja tema vajadusi, mõttemaailma ning häireid. Püüame mõista miks tehakse vastavaid valikuid ning kas need on alati parimat valikud. Kas meie ühiskond aitab kaasa või saab ära hoida häireid?

 

 • Karjäärinõustamine

Loengu eesmärgiks on anda lühiülevaade karjäärinõustamise teooriatest ning eneseanalüüsi ja karjäärivalikute erinevatest meetoditest. Mõtiskleme karjääri kui mõiste üle, vaatame karjääriplaneerimise teooriaid, räägime eesmärgi seadmisest, valikutest ja otsustamisest. Loengu käigus teeme läbi mitmeid praktilisi harjutusi, mis aitavad kaasa oma karjäärivalikute tegemisel.

 • Sõltuvused

Erinevatest sõltuvustest, mis ohustavad noori. Räägime lähemalt nikotiini, alkoholi, narkootikumide ja sotsiaalmeediaga seotud sõltuvustest. Antakse ülevaade sõltuvusele iseloomulikest tunnustest ning pikaajalise sõltuvuse tagajärjel tekkivatest terviseprobleemidest. Samuti arutletakse võimaluste üle, kuidas sõltuvusest vabaneda.

 • Toitumine ja toitumishäired

Loengus tutvustatakse erinevaid söömishäireid. Räägitakse riskigruppidest ning haiguse arenemise põhjustest, lisaks antakse ülevaade ravivõimalustest. Loengus õpitut näitlikustavad videod ning juhtumianalüüs.

 • Ajaplaneerimine

Ajaplaneerimise loengus teeme palju praktilisi harjutusi, mis aitavad aru saada kuhu ja kuidas me oma aega kulutame. Saad aimu sellest, kuidas otsuseid vastu võtta, et aeg kuluks sinna, kuhu seda päriselt investeerida soovin. Ehk siis vaatame lähemalt enda ajaplaneerimise teadlikkust, eesmärke ning otsuseid ja valikuid.

Kuupäev Kell Ruum Loengupidaja
08.02 12.15-15.45 A-121 Kaisa Linnamägi
22.02 12.15-15.45 A-121 Janno Pajupuu
21.03 12.15-15.45 A-121 Rainer Mere
04.04 12.15-15.45 A-121 Kaisa Linnamägi
18.04 12.15-15.45 A-420 Kadri Pakaste

Kursuse koordinaator: Kädli Riitsaar, Kadli.riitsaar@tlu.ee

Registreeri siin

Mina olengi innovaatiline õpetaja

Kursusel valmistatakse ette, viiakse läbi ning hinnatakse innovaatilist tundi põhikooli lastega. Kursuse läbimine annab kogemuspõhised teadmised ja oskused innovaatilise koolitunni korraldamisest.

 

 • Tänapäeva kool Eestis.Vastame küsimusele – mis? 

Õppefilm (Eesti edukus PISA kontekstis). Õpilaste vajadused. Tänapäeva kooli kaardistus.

 • Mis on innovatsioon ja kuidas seda leida ja luua? Vastame küsimusele – milleks?

Motivatsioon – teooria. Mis on innovatsioon? Erinevate innovaatiliste meetodite tutvustus.

 • Innovatsioon teoorias. Vastame küsimusele – kuidas?

Lõiming kui innovatsiooni näide – projektipäeva põhjalik tutvustamine ja analüüs. Innovaatilise tunni ettevalmistus ja läbiviimine

 • Innovaatilise koolitunni planeerimine õpetaja rollis.

HIK projektipäeva ettevalmistus (õpiväljundid, eesmärgid, rollide jaotamine, planeerimine)

 • Innovaatilise koolitunni läbiviimine põhikooli õpilastega.

Projektipäev HIKis põhikooli õpilastega

 

 

Registreeri siin

 

Sisuloome ja bränding Youtubes (inglise keeles)

Mis on "Youtube" keskkond?

Ilmselt seda küsimust enam keegi täna ei küsi. Küll aga küsitakse, miks peaksin ja kuidas saan selle platvormi enda jaoks tööle panna?

Kursusel keskendumegi sellele, kuidas leida seda õiget viisi Youtube keskkond enda jaoks tööle panna ning millised võtteid kasutada saab.

Teemad mida käsitletakse:

 • Youtube maastik üldiselt
 • Mina kui bränd, enesepeegeldus
 • Youtube kui platvorm, loo jutustamine
 • Kaamera, monteerimine

Kursus on inglisekeelne.

What is Youtube? Most likely it is the question that is not often asked nowadays. What is asked is why and how can I turn this platform to work in my favour. In this course we focus on the ways how to find the right way to get Youtube working for us. 

The course will include following topics:

 • Youtube in general
 • ME as a brand, self reflection
 • Youtube as a platform, narration of a story
 • camera and editing

This course is in english.

Kuupäev kell ruum loengupidaja
21.03 12.00-16.00 N-507 Vivian Melder
28.03 12.00-16.00 ELUtuba (Mare III korrus aatrium) Vivian Melder
04.04 12.00-16.00 N-507 Vivian Melder
11.04 12.00-16.00 N-507 Vivian Melder
18.04 12.00-16.00 N-507 Vivian Melder
25.04 12.00-16.00 N-507 Vivian Melder
02.05 12.00-16.00 SuperNova kino N-406 Vivian Melder

Kursuse koordinaator: Bärbel Salumäe, barbel.salumae@tlu.ee

Registreeri siin

Finantskirjaoskuse matemaatilised alused

Kuidas praktiliselt eelarvet koostada? Mis on raha nüüdisväärtus ja kuidas seda arvestatakse finantsotsuste tegemisel? Kuidas aru saada pangalaenu tingimustest? Mis on interneti turvarisk ja selle järeldused? Kuidas toimib Eesti Pank?

 

 • Projekti/ostu eelarve koostamise alused.

Eelarve koostamise põhimõtted ja vahendid. 
Kodumajapidamise püsi- ja jooksvate kulude planeerimine ning arvestamine.

 • Intresside arvutus, raha ajaväärtus

Intressi mõiste, selle arvutamine. Raha tähtpäevaväärtus. Kapitalisatsioon, finantstehingu põhisumma ja ajaväärtused. Finantstehingu ajaline kestus. Raha nüüdisväärtus, diskonteerimine, maksete ekvivalentsus, võlakirjade diskonteerimine, inflatsioon.

 • Kuidas olla säästmisel oskaja?

Annuiteedid, nende ajaväärtused, akumulatsioonitegur, laenud/pensionid kui annuiteet, perpetuiteet. Internetis leiduvate kalkulaatorite kasutamine laenu/järelmaksu haldamiseks

 • Laenude/võlgade haldamine.

Laenud/liisingud, investeerimine, säästmine, krediitkaardid, kiirlaenud, laenude võrdlemine, hüpoteegid, hoiused, säästmine/investeerimine 

 • Raha, hind ja hinnastabiilsus.

Raha roll majanduses, raha ja maksesüsteemide muutus ajas, hindade muutumine (inflatsioon) ja hinnastabiilsus.

 • Vara kaitsmine internetis. Identiteedivargus. Krüptoraha

Varade haldus internetis, varadele ligipääsu ehitamine, ligipääsu lõhkumine, ligipääsu ehitamise riskid ja nende maandamise meetmed. Krüptoraha probleemid.

 

Kuupäev Kellaaeg Ruum Loengupidaja
8.02 12.15-13.50 S-326 Andi Kivinukk
15.02 10.15-13.50 S-326 Svetlana Ridala
22.02  10.15-13.50 S-326 Svetlana Ridala
7.03 10.15-13.50 S-326 Maria Zeltser
14.03 10.15-13.50 S-326 Maria Zeltser
28.03   Eesti Pank Loeng toimub Eesti Pangas
04.04 10.15-13.50 S-326 Kalev Pihl

Kursuse koordinaator: Pirje Jürgens, pirje.jyrgens@tlu.ee

Registreeri siin
 

International relations around the world (inglise keeles)

What is going on in the world? How does Estonia fit in all of this?Tthis course will look at different global processes, who does what and how does it affect Estonia?

 

 • International relations (IR) as an academic discipline. What is IR and what are it's main themes? Global order and American hegemony.
 • Different processes and countries in Asia. Rise and problems of Asia. India as a future player?
 • Why do people migrate? Which role does globalization play? Basic of the European Migrant Crisis. US-Mexico Border.
 • What goes on in Africa? Biggest problems of the Pacific islands. Looking at far away and sometimes forgotten parts of the world.
 • Looking at Estonian's biggest security and cooperation partners and topic. What goes on in Europe? Russia's influence.

 

Kuupäev Kell Ruum Loengupidaja
8.02 12.00-16.15 M-133 Benjamin Klasche
22.02 12.00-16.15 M-133 Michael Nzeadi
14.03 12.00-16.15 M-133 Benjamin Klasche
04.04 12.00-16.15 M-133 Michael Nzeadi
25.04 12.00-16.15 M-133 Catlyn Kirna

Kursuse koordinaator: Benjamin Klasche, benjamin.klasche@tlu.ee

Registreeri siin

 

Võta ühendust:

Teele Ilvest, Õpilasakadeemia projektijuht
Telefon: 6 409 369
E-post: akadeemia@tlu.ee, teele.ilvest@tlu.ee